Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

TURBINY CIEPLNE.

TEORIA. KONSTRUKCJA. EKSPLOATACJA.

Konferencja nawiązuje do tradycji wcześniej organizowanych przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz inne europejskie organizacje naukowe Międzynarodowych Konferencji Turbin Dużej Mocy.

Podjęcie „reaktywacji” konferencji jest odpowiedzią na liczne sygnały ze środowisk naukowych dostrzegających wagę zagadnień turbinowych zarówno w zakresie aerodynamiki, zagadnień cieplno-wytrzymałościowych, jak i eksploatacyjnych dla bezpiecznej generacji elektryczności w polskim systemie energetycznym. Intencją organizatorów jest ponadto integracja badaczy zajmujących się tą tematyką oraz zwiększenie potencjału badawczego dla podejmowania złożonych i interdyscyplinarnych projektów badawczych w tym zakresie. Zgodnie ze stanowiskami wyrażonymi na sesji turbinowej w ramach XII Konferencji: Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej (Warszawa, 8-11.12.2015), konferencje powinny być organizowane przez różne ośrodki naukowe i badawczo-przemysłowe zainteresowane aktywnością naukową i rozwojową w rozważanej tematyce.

 Ważne terminy:

10 kwietnia 2016 r.
15 kwietnia 2016 r.

 

Rejestracja online uczestników oraz nadsyłanie streszczeń po zalogowaniu do konta

 

 przejdź >>

20 maja 2016 r.

Termin wniesienia opłaty na konto

przejdź >>

 30 kwietnia 2016 r.
 6 maja 2016 r.

 

 

Ostateczny termin nadesłania pełnego tekstu referatu

  

Miejsce konferencji:

Dzień pierwszy - 22.06

Centrum Nowych Technologii Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 22B
44-100 Gliwice

Dzień drugi i trzeci - 23-24.06

Hotel Elbrus ul. Słoneczna 8
43-370 Szczyrk
www.hotel-elbrus.pl

 

 więcej >>

Organizator

 

 

Program konferencji będzie obejmował wystąpienia plenarne opracowane przez uczestników zgłaszających referaty oraz gości zaproszonych. Materiały konferencyjne będą przedstawiane do publikacji w czasopismach naukowych zajmujących się przedmiotową tematyka (Archiwum Termodynamiki, Journal of Power Technologies, Rynek Energii i inne)

 

 

Konferencja rozpocznie się w Gliwicach uroczystą sesją naukową poświęconą 50-leciu pracy naukowej i 75-leciu urodzin

prof. dr hab. inż. Tadeusza Chmielniaka czł. koresp. PAN, m.dr h.c.

pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika