Kontakt

 

Kontakt

Politechnika Śląska
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
ul. Konarskiego 18
44-100 Gliwice
tel. (32) 237 11 15
fax. (32) 237 26 80

www.ktc2016.polsl.pl

email: ktc2016@polsl.pl