Miejsce

 

Miejsce konferencji

Rozpoczęcie konferencji bedzie miało miejsce w Gliwicach w dniu 22.06.2016 o godzinie 12.00 uroczystą
sesją naukową poświęconą 50-leciu pracy naukowej i 75-leciu  urodzin prof. dr hab. inż. Tadeusza Chmielniaka czł. koresp. PAN, m.dr h.c.

 

 

Druga część konferencji (23-24.06.2016) będzie miała miejsce w Szczyrku w hotelu Elbrus. Program konferencji będzie obejmował wystąpienia plenarne opracowane przez uczestników zgłaszających referaty oraz gości zaproszonych.