Tematyka

 

Zakres tematyczny konferencji

 

  • Nowe obiegi i technologie energetyczne

technologie paliw kopalnych, biomasy, technologie wodorowe, wykorzystanie paliw alternatywnych

  • Aerodynamika części przepływowych turbin parowych

krytyczna analiza modeli obliczeniowych, programy obliczeniowe i ich wiarygodność, optymalizacja aerodynamiczna układów łopatkowych i innych elementów stopni oraz wybranych węzłów konstrukcyjnych turbin, przepływy pary wodnej z kondensacją, oddziaływanie fal uderzeniowych i kondensacyjnych, przepływy niestacjonarne i charakterystyczne dla małych obciążeń oraz  inne zagadnienia

  • Zagadnienia cieplno – przepływowe turbin gazowych dużych mocy

aerodynamika układów łopatkowych z różnymi strukturami chłodzenia, problematyka uszczelnień, badania numeryczne i eksperymentalne, zagadnienia pracy z intensywną recyrkulacją spalin, aerosprężystość i inne zagadnienia

  • Konstrukcja turbin dużych mocy

ultranadkrytyczne parametry pary, nowe materiały, problematyka chłodzenia, optymalizacja konstrukcji z uwzględnieniem różnych funkcji celów, zagadnienia elastyczności cieplnej i inne

  • Podstawowe zagadnienia eksploatacyjne

zmienne obciążenie, nowe techniki i metody diagnostyki stanu technicznego, zagadnienia pełzania i trwałości, nowe systemy nadzoru eksploatacji, ocena ryzyka oraz planowanie gospodarki diagnostyczno-remontowej bloków energetycznych nowej generacji i obecnie użytkowanych i inne zagadnienia

  • Turbiny małej mocy

zagadnienia obliczeniowe i konstrukcyjne, nowe czynniki robocze, technologie specjalne, zagadnienia wytrzymałościowe i niezawodnościowe i inne

  • Modernizacja turbin cieplnych
  • Zagadnienia specjalne

turbiny w układach akumulacji energii, w technologiach wykorzystania ciepła niskotemperaturowego, modernizacja turbin dla współpracy z układami separacji dwutlenku węgla, konstrukcje specjalne inne zagadnienia